Afval omzetten in waardevol basismateriaal

HET PROCES

UBQ Materials heeft een oplossing voor de toenemende afvalcrisis door de verborgen waarde van afval te ontsluiten.

 

Het gepatenteerde omzettingsproces van UBQ begint met het ontvangen van solide restafval van de gemeente; dit varieert van etensresten en gemengde plastics tot bordkarton, papier en zelfs vuile luiers, die anders naar een vuilstort of verbrandingsoven zouden zijn gestuurd. Metalen en mineralen, die heel goed te recyclen zijn, worden verwijderd en overgebracht naar traditionele recyclingsstromen. Al het overige materiaal wordt getransformeerd in UBQ™ – er wordt dus niets verspild.

 

Huisvuil is de enige grondstof voor het omzettingsproces van UBQ™; dit bestaat grotendeels uit biologisch materiaal. De geavanceerde omzettingstechnologie van afval van UBQ breekt het biologisch materiaal af tot de basale deeltjes waaruit het bestaat – lignine, cellulose, vezels, en suikers – en maakt hier een matrix van. Restplastic aanwezig in de afvalstroom smelt en wordt gemengd in de matrix zodat er een homogene en consistente samenstelling ontstaat van thermoplastic materiaal.

 

In tegenstelling tot conventionele chemische recyclingsystemen die een hoge temperatuur gebruiken om polymeren verbindingen van synthetisch plastic af te breken, heeft UBQ significant veel lagere temperaturen en energie nodig. In 2021 genereerde het zonnepanelenpark van UBQ 100% van de energie nodig voor het produceren van UBQ™.

PROCES ZONDER ENIGE IMPACT

GEEN RESTANTEN
GEEN WATER
GEEN AFVALSTOFFEN
GEEN VERBRANDING
GEEN UITSTOOT

UBQ SLUIT DE KRINGLOOP

100% van het biologische en niet-recycleerbare gemeentelijk afval wordt omgezet in een plastic vervanging die weer in de recyclingstroom kan worden gevoed.