Bedrijven als voorbeeldfunctie gebruiken

Van oudsher geldt dat bedrijven moeten kiezen tussen het maken van een positieve impact en het verdienen van geld. B Corporations echter geven er een andere draai aan, en laten zien dat bedrijven die winst maken een voorbeeldfunctie kunnen hebben.

 

 

UBQ is een gecertificeerde B Corporation

Gecertificeerde B Corporations™ zijn bedrijven die voldoen aan de hoogste normen van geverifieerde prestaties op het gebied van het milieu en maatschappij, juridische aansprakelijkheid en transparantie om doel en winst met elkaar in balans te brengen.

 

UBQ Materials werd in 2018 een gecertificeerde B Corporation met een algehele B Impact Assessment (BIA) score van 92,5. De mediaan voor alle bedrijven die de evaluatie afronden is momenteel 55, en voor een certificering zijn ten minste 80 punten nodig. Nu is onze score gestegen tot 108,8, een weerspiegeling van jaren hard werken door teamleden in het hele bedrijf.

 

Elk jaar, erkent B Lab de B Corps die de hoogste geverifieerde scores hebben behaald in de vijf impactgebieden die in de BIA worden geëvalueerd:

  • Governance
  • Medewerkers
  • Gemeenschap
  • Milieu
  • Klanten

 

UBQ werd in 2019, en opnieuw in 2022, gekozen als Beste ter wereld voor het milieu. Deze onderscheiding wordt momenteel gegeven aan die bedrijven die tot de top 5% van de B Corps in die categorie behoren.

 

 

Wat houdt het in om een Gecertificeerde B Corporation te zijn?

Als een bedrijf besluit om zich aan te melden voor een B Corp certificering, dan geeft het haar toewijding aan om te voldoen aan de rigoureuze normen op het gebied van het milieu en maatschappij.

 

Wij van UBQ hebben succes een nieuwe betekenis gegeven. In plaats van ”winst ten koste van alles”, gebruiken we de macht van het bedrijf om problemen in de maatschappij en met het milieu op te lossn. Met elk product dat gebruik maakt van UBQ bouwen wij aan een betere en schonere wereld.

 

Door ongesorteerde afval om te zetten in UBQ™ een duurzame plastic vervanging, voorkomt UBQ Materials uitstoot gerelateerd aan afval, percolaat van vuilstortplaatsen, en andere vormen van schade aan het milieu, en draagt ook bij aan het opbouwen van een kringloopeconomie. Dankzij UBQ™ kunnen fabrikanten nieuwe toepassingen vinden voor afval, de vraag naar fossiele brandstoffen verminderen, en onze aarde, grondwater en biodiversiteit beschermen voor toekomstige generaties.

 

Voor elke ton aan geproduceerde UBQ™, wordt 1,3 ton minder gestort op de vuilstort, en tot wel 11,7 ton aan CO2eq voorkomen.  

 

In overeenstemming met onze waarden van B Corp, werd het omzettingsproces van UBQ zodanig ontworpen dat de impact ervan op het milieu minimaal is. Het proces maakt geen gebruik van water en produceert geen afvalstoffen.

 

Hoeveel passie we ook hebben in het mogelijk maken van oplossingen voor het milieu, we weten dat dit samen moet gaan met maatschappelijke duurzaamheid. Wij geloven in harmonie tussen de mensheid en het milieu niet alleen wenselijk is, maar ook kan worden bereikt. Wij zijn toegewijd aan het maken van milieuvriendelijk materiaal dat input gebaseerd op petroleum en hout kan vervangen zonder dat hierdoor een extra economische of maatschappelijke last wordt gecreëerd voor de armste sectoren van de maatschappij.

 

 

Deze toewijding strekt zich ook uit naar de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap in het algeheel. Slecht beheerd afval vervuild de lucht, de grond en water, met mogelijke gezondheidsproblemen als gevolg. Bovendien wordt afval vaak geëxporteerd naar ontwikkelingslanden, waardoor de problemen naar andere gemeenschappen worden verspreidt. Door een schonere, lokaal gericht alternatief te bieden voor vervuilende afvalbeheer, draagt UBQ bij aan het beschermen van het welzijn van mensen vlakbij en ver weg.

 

Wij doen dit met een team dat heel divers is. Nationaliteiten uit de hele wereld zijn vertegenwoordigd, net als alle grote religies. Wij van UBQ Materials werken samen om oplossingen te ontwikkelen voor enkele van de meest hardnekkige problemen ter wereld. Wij doen dit terwijl we een veilige en inclusieve werkvloer en cultuur hebben, en een werkomgeving promoten waarin alle individuen als gelijken worden behandeld, met respect en waardigheid.

 

 

De doelen van duurzame ontwikkeling en B Corps.

Het raamwerk van SDG (Sustainable Development Goals) is een nuttig middel voor coöperaties en organisatie die hun eigen interne doelen voor duurzaamheid willen ontwikkelen, en willen begrijpen hoe zij een positieve kracht voor verdere ontwikkeling kunnen zijn. UBQ is, als ondertekenaar van de UNGC, toegewijd aan de principes van de SDGs, en ons werk ondersteunt veel van de doelen zoals Actie voor het klimaat, Verantwoordelijk consumeren, Fatsoenlijk werk en Economische groei.

 

Bedrijfsverantwoordelijkheid voor het milieu verder ontwikkelen.

Het momentum van B Corp blijft toenemen doordat meer bedrijfsleiders het belang van het geven van de hoogste prioriteit van de impact op het milieu erkennen. Toewijding door het bedrijfsleven aan duurzaamheid is niet meer ”iets dat leuk is om te hebben”, maar een integraal onderdeel van businessmodellen die duurzame praktijken omarmen. Voor bedrijven die de certificering van B Corp hebben, is milieuzorg de kern van hun missie, en zij controleren regelmatig hun koolstofemissie en rapporteren hierover om hun certificering te mogen behouden.

 

Ongeacht de grootte van een bedrijf, kan het een zinvol verschil maken bij het implementeren van initiatieven zoals energiebespaarprogramma’s of plannen voor het preserveren van natuurlijke hulpmiddelen. Samenwerken met experts, klanten, en leveranciers op hetzelfde terrein kan eveneens tot waardevol inzicht leiden in de meest effectieve strategieën voor het verminderen van de negatieve impact op het milieu. Tegenwoordig hebben bedrijfsleiders toegang tot een schat aan middelen en resources om te garanderen dat hun operaties zowel ethisch als rendabel zijn, terwijl ze tegelijkertijd kunnen bijdragen aan een meer duurzame toekomst. Door zich toe te wijden verantwoordelijkheid voor het milieu, kunnen bedrijven een positieve impact voor zichzelf, hun belanghebbenden, en de planeet creëren.

 

Sociale impact verkrijgen door middel van de innovatie van het businessmodel.

De afgelopen jaren, zijn bedrijven zich meer en meer gaan toeleggen op het innoveren van businessmodellen om een positieve sociale impact te creëren. Een norm die hier vooral boven uitspringt, is de certificering van B Corp, dat veeleisende criteria hanteert voor bedrijven als het gaat om prestaties op het gebied van het milieu en de maatschappij, verantwoordelijkheid, en transparantie. Door een certificering van B Corp te krijgen, tonen bedrijven hun toewijding aan duurzaamheid aan, en maximaliseren ze hun positieve sociale resultaten.

 

De normen van B Corp zijn vooral effectief als het gaat om het promoten van langdurige duurzaamheid op het gebied van het milieu en de maatschappij. Door bijvoorbeeld te voorkomen dat afval wordt gestort op de vuilstort en wordt verbrandt, en het om te zetten naar een duurzame plastic vervanger, helpt UBQ fabrikanten niet alleen met het verminderen van hun koolstofvoetafdruk van hun eindproducten, maar ook naburige gemeenschappen door een schoner milieu te creëren. Dergelijke innovatieve businessmodellen versterken niet alleen de ondergrens van het bedrijf, maar hebben ook de potentie om verreikende en langdurige voordelen te creëren voor locale gemeenschappen en het algehele ecosysteem.

 

To B or not to B: een gecertificeerde B Corp worden.

De “Duurzame ontwikkelingsdoelen” van de Verenigde Naties, ook wel bekend als SDGs (Sustainable Development Goals) zijn 17 verweven doelen ontworpen als een “gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet”. De SDGs maken duidelijk dat we wereldwijd moeten denken en lokaal moeten handelen. Hoe willen we dat onze wereld eruit ziet in 2030 en daarna, en welke stappen kunnen we nemen om dat te realiseren?

 

Bij UBQ waren de SDGs een routekaart naar het ontwikkelen van onze eigen interne duurzaamheidsdoelen en te begrijpen hoe wij een voorbeeld kunnen zijn en bijdragen aan het verbeteren van het leven wereldwijd. Als een gecertificeerde B Corp, en een ondertekenaar van het UN Global Compact, ondersteunt UBQ op actieve wijze veel SDGs en draagt daaraan bij, waarbij vooral gefocust wordt op de volgende zaken:

UBQ ONDERNEEMT ACTIE OM KLIMAATVERANDERING TE BESTRIJDEN

Door de totale uitstoot van broeikasgassen te verminderen, voorkomt UBQ dat methaan (van de vuilstort) en koolstofdioxide (van verbrandingsovens en de productie van olie) in de atmosfeer terechtkomt.

UBQ DRAAGT BIJ AAN EEN PRODUCTIEPATRONEN DIE DUURZAMER ZIJN

Door de vraag naar grondstoffen te verminderen, en de hoeveelheid van gerecycled materiaal te laten toenemen. UBQ is een recycler waar als laatste een toevlucht toe wordt genomen. Het vangt afval dat moeilijk te recyclen is en zet dit om in een nieuw materiaal dat maagdelijk plastic kan vervangen.

UBQ ONDERSTEUNT VEILIGE EN DUURZAME STEDEN

Door afvalbeheer te verbeteren en de aanvoer van bouwmateriaal dat hulpbronnenefficiënt is te gebruiken. UBQ verandert moeilijk te beheren afval in bouwmateriaal zoals pijpen, bakstenen en vloeren.

UBQ PROMOOT DUURZAME ENERGIE EN INNOVATIE

Door toegevoegde fabricagewaarde te bieden met een lage emissie. UBQ™ is een veelzijdig, kostenbesparend alternatief voor gewone op olie gebaseerde basismaterialen.

UBQ VERSTERKT INTERNATIONALE PARTNERSCHAPPEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Door kennis te delen en deel te nemen aan 'though-leadership'. UBQ neemt deel aan internationale conferenties, wisselt ideeën uit met veel milieu-organisaties, en bouwt coalities voor een agressiever klimaat- en afvalbeleid.