Impact op het milieu

De steunpilaren van de duurzaamheid van UBQ

HET AFVALPROBLEEM OPLOSSEN

UBQ gebruikt ongesorteerd huisvuil als grondstof; dit bevat afval dat normaal bijna niet gerecycled kan worden. Dit bestaat onder meer uit etenswaren die niet tot compost werden omgezet en gemengd plastic dat te vervuild is om te recyclen. Als dit niet werd omgezet in UBQ™, dan zou al dit afval op de vuilstort belanden of worden verbrandt.

LEARN MORE

DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN VOORKOMEN

Door te voorkomen dat afval in vuilstorten beland of wordt verbrandt, voorkomt UBQ dat broeikasgassen vrijkomen in de atmosfeer, waardoor de klimaatsverandering wordt afgezwakt. Biologisch materiaal dat ontbindt op de vuilstort staat op de derde plaats als het gaat om menselijke bronnen van methaan, een broeikasgas 80 keer krachtiger dan koolstofdioxide. Als vervanging voor op olie gebaseerd plastic, voorkomt UBQ™ methaan gerelateerd aan het boren naar olie en de koolstofdioxide dat vrijkomt als olie wordt omgezet in plastic of wordt verbrandt.

LEARN MORE

MINDER AFHANKELIJK WORDEN VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN

UBQ™ vervangt plastic gemaakt van petroleum, waardoor fossiele brandstof in de grond blijft waar het thuis hoort. Door eerder afgedankt materiaal als enige grondstof te gebruiken, steunt UBQ een kringloopeconomie en behoudt het beperkte natuurlijke hulpmiddelen voor toekomstige generaties.

LEARN MORE

DE IMPACT VAN 1 TON AAN UBQ™

UBQ™ vergelijken
met gewone polymeren

EEN VOETAFDRUK DIE POSITIEF IS VOOR HET KLIMAAT

Voor elke ton aan UBQ™ dat werd geproduceerd, wordt tot wel 11,7 ton aan co2eq voorkomen. Gewone polymeren hebben allemaal een koolstofvoetafdruk dat een negatieve impact heeft op het milieu.

WEINIG ENERGIE NODIG

Het produceren van UBQ™ is een omzettingsproces waar weinig energie voor nodig is, en het gebruikt slechts een fractie van de energie nodig voor het produceren van gewone plastic. Bekijk het significante verschil in de onderstaande grafieken:

EEN BLIK OP DE INSTALLATIE VAN UBQ

De jaarlijkse capaciteit van afvalverwerking bij UBQ Netherlands

Een waar duurzaam plastic substituut

DOWNLOAD DE EVALUATIE VAN DE VOLLEDIGE LEVENSCYCLUS